อยู่อย่างยั่งยืน

อยู่อย่างยั่งยืน

ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿192.00 ฿154.00
สินค้าคงเหลือค่ะ

อยู่อย่างยั่งยืน

 

     ผลึกความคิด - ทฤษฎีสู่ปฏิบัติ เพื่ออายุยืนยาว  ข้อพึงปฏิบัติสู่การมีสุขภาพดี กินอาหารอย่างไรให้ถูกต้อง การล้างพิษ ออกกำลังกาย ธรรมชาติบำบัดเพื่อการอยู่อย่างยั่งยืน  การที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนให้มีความสุข ต้องประกอบด้วยการมีสุขภาพดี มีจิตใจที่แจ่มใส วิถีแห่งการมีสุขภาพดี ต้องเริ่มต้นที่อาหารการกินให้ถูกต้องเหมาะสม การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย การฝึกจิต ทำสมาธิ เพื่อผ่อนคลายความเครียด เรียนรู้วิถีและทฤษฎีของธรรมชาติบำบัด แมคโครไบโอติก หยินและหยาง มีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างไร  à¸§à¸´à¸˜à¸µà¸à¸²à¸£à¸à¸´à¸™à¹€à¸ˆà¹à¸¥à¸°à¸¡à¸±à¸‡à¸ªà¸§à¸´à¸£à¸±à¸•à¸´à¹ƒà¸«à¹‰à¸–ูกวิธีและไม่ขาดสารอาหาร เป็นการผนึกความคิด จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติในแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อการมีอายุที่ยืนยาว

 

ISBN :  974-9750-58-6
ผู้เขียน :
  นพ.บรรจบ  ชุณหสวัสดิกุล