คู่มือ สร้างพลังชีวิต ฝึกพลังรังษีธรรม

คู่มือ สร้างพลังชีวิต ฝึกพลังรังษีธรรม

ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿62.00 ฿50.00
สินค้าคงเหลือค่ะ

คู่มือ สร้างพลังชีวิต ฝึกพลังรังษีธรรม

 

     à¸à¸²à¸£à¸šà¸£à¸´à¸à¸£à¸£à¸¡à¸šà¸³à¸šà¸±à¸”โรค พลังทางจิตรักษาอาการทางกาย เสริมสร้างพลังชีวิตให้แข็งแกร่งด้วยสมาธิ พุทธบารมีและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติรอบตัวเราอย่างผาสุก

 

รายละเอียด:

           การรักษาโรคทำได้ทั้งทางกายและทางจิต เพราะกายกับจิตสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น การสวดมนต์ภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วว่าสามารถบำบัดอาการ รักษาโรคร้าย ๆ สร้างภูมิคุ้มกันโรคและรักษาชีวิตให้ยืนยาวได้ หากผู้ปฏิบัติฝึกฝนอย่างถูกต้องจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการกินอยู่อย่างถูกต้องตามแนวทางธรรมชาติบำบัด คู่มือ “สร้างพลังชีวิต ฝึกพลังรังษีธรรม” ในชุดธรรมชาติบำบัดและรักษาตนเอง เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง ที่จะทำให้การสร้างพลังจิต ฝึกพลังรังษีธรรม เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ เมื่อได้ฝึกฝนแล้ว ท่านจะพบว่าหนทางสู่สุขภาพดีและอายุยืนยาวเริ่มต้นที่ตัวเรานี่เอง  และท่านเชื่อorไม่ว่าพลังทางจิตรักษาอาการทางกายได้ “พลังรังษีธรรม” ไม่เพียงจะสามารถบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ ได้เท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญไปสู่การสร้างภูมิต้านทานโรคและทำให้อายุยืนยาวได้ด้วย ก้าวใหม่ของการเสริมสร้างพลังชีวิตให้แข็งแกร่งด้วย สมาธิ พุทธบารมี และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติรอบตัวเราอย่างผาสุกISBN : 978-974-9751-98-5
ผู้เขียน  :  นพ.บรรจบ  ชุณหสวัสดิกุล

จำนวน 56 หน้า