สมาธิสั้น กับธรรมชาติบำบัด

สมาธิสั้น กับธรรมชาติบำบัด

ผู้เขียน: นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿270.00 ฿216.00
สินค้าคงเหลือค่ะ

สมาธิสั้น กับธรรมชาติบำบัด

 

     สมาธิสั้น กับธรรมชาติบำบัด เป็นมุมมองใหม่ในการรักษา กินอาหารสุขภาพ ละอาหารขยะ เลิกเล่นเกมกด

ออกกำลังกายกลางแจ้ง ใช้โฮมีโอพาธีย์ ดนตรี-ศิลปะบำบัด จิตตลีลาบำบัด รักษาอย่างองค์รวม พร้อมตัวอย่างที่ใช้ได้ผล

 

 

ISBN : 978-616-7519-15-9

ผู้เขียน : นพ. บรรจบ  ชุณหสวัสดิกุล