เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

- สั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวมตั้งแต่ 1500 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทางไปรษณีย์ไทยภายในประเทศ ( แบบธรรมดา )
- สั่งซื้อสินค้ามูลค่าน้อยกว่า 1500 บาท คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักราคามาตรฐานของไปรษณีย์ไทยภายในประเทศ (EMS)

  เงื่อนไขการขอเปลี่ยนหนังสือ

- หากพบว่าหนังสือชำรุดหรือหน้าไม่ครบยินดีรับเปลี่ยนภายใน 14 วัน สามารถส่งหนังสือมาเปลี่ยนเป็นเล่มใหม่
(เรื่องเดิม)ได้ที่ :

บัลวี ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
ที่อยู่ 191/3 ซ.ระนอง 1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400